یک هشتم

 • شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱۱۸:۳۰
  Netherlands۳
  USA۱
 • شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱۲۲:۳۰
  Argentina۲
  Australia۱
 • دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱۱۸:۳۰
  Japan۱۱
  Croatia۱۳
 • دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱۲۲:۳۰
  Brazil۴
  South Korea۱
 • یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱۲۲:۳۰
  England۳
  Senegal۰
 • یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱۱۸:۳۰
  France۳
  Poland۱
 • سه‌شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱۱۸:۳۰
  Morocco۰۳
  Spain۰۰
 • سه‌شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱۲۲:۳۰
  Portugal۶
  Switzerland۱

یک چهارم

 • جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱۲۲:۳۰
  Netherlands۲۳
  Argentina۲۴
 • جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱۱۸:۳۰
  Croatia۱۴
  Brazil۱۲
 • شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱۲۲:۳۰
  England۱
  France۲
 • شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱۱۸:۳۰
  Morocco۱
  Portugal۰

نیمه نهایی

 • سه‌شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱۲۲:۳۰
  Argentina۳
  Croatia۰
 • چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱۲۲:۳۰
  France۲
  Morocco۰

فینال

 • فینال
  یکشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۱۱۸:۳۰
  Argentina۳۴
  France۳۲
 • رده بندی
  شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱۱۸:۳۰
  Croatia۲
  Morocco۱